Camporee 2017

flag flag

Řád Camporee

Řád Camporee ČSU

1. Každý účastník je součástí skupiny, se kterou se na camporee přihlásil
a respektuje jejího vedoucího.
2. Je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje, kouřit či užívat drogy.
3. Každý spí na místě přiděleném jeho vedoucím.
4. Jakékoli poškození zařízení kempu je nutno ohlásit vedoucímu skupiny.
5. Každý je povinen respektovat pokyny organizačního týmu.
6. Každý se účastní oficiálního programu camporee.
7. Za veškeré cennosti (např. mobil, foťák, elektroniku atd.) si ručí každý sám.
8. Každý dodržuje noční klid.
9. Opustit prostor rekreačního střediska a koupání je možno pouze s vědomím vedoucího skupiny.

Nedodržení uvedených pravidel může být důvodem pro okamžité ukončení účasti na camporee bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.

Odesláním přihlášky na camporee se zavazuji tento řád představit účastníkům mé skupiny a zajistit jeho dodržování.